Ordförande: Christopher Hultin

Vice ordförande: Mattias Hökenström

Kassör: Adam Uhlin

Sekreterare: Jonathan Persson

Site/Medlemsansvarig: André Lindqvist Täckholm